A c a d e m y

Image description

International

Standards

Training

ACADEMY


IMPLEMENTACIJA PROJEKTA IZRADE CE ZNAKA ZA PROIZVOD VAŠE ORGANIZACIJI!!
Pozovite, pošaljite e-mail, zatražite PONUDU po meri Vaše organizacije, ODGOVOR očekujte istog dana!


Imamo u ponudi uslugu 


PRIPREME CE ZNAKA 


od strane naših dr profesora, mr i master inženjera različitih struka kako bi proizvod Vaše organizacije ispunjavao bitne zahteve bezbednosti, zaštite zdravlja i okoline koje određuje EU zakonodavstvo, odnosno direktive Evropske unije

Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description

CE ZNAK ZA PROIZVOD

Image description

   Oznaka CE

 • Je obavezna za proizvode koji su obuhvaćeni relevantnim direktivama novog pristupa,
 • Mora da je postavi proizvodjač ili ovlašteni predstavnik ili uvoznik,
 • Usmerena je prema vlastima (nadzor nad tržištem),
 • Nije znak kvaliteta,
 • Mora da bude vidljiva, čitka i neizbrisiva,
 • Mora da bude postavljena na proizvod/natpisnu pličicu/pakovanje/prateće dokumente,
 • Mora da se postavi nakon sastavljanja EC deklaracije o usaglašenosti,
 • Ne može da se oblikuje sa oznakama kvaliteta,
 • Može da sadrži broj notifikacionog tela (ukoliko je uključeno u kontrolu u fazi proizvodnje).

CE OZNAKA MORA DA SE POSTAVI CE OZNAKA NE SME DA SE POSTAVI
*Kada je proizvod obuhvaćen sa jednom ili
više direktiva Novog pristupa

*Kada je proizvod usaglašen sa odredbama primenljivih direktiva Novog pristupa

*Za proizvode kod kojih je procedura ocenjivanja usaglašenosti ,,samoocenjivanje", 
CE oznaka se postavlja na proizvod bez intervencije ,,treće strane,,

*Kada postoji intervencija ,,treće strane,, proizvodjač će takodje da postavi CE oznaku 

*Samo u slučajevima kada notifikaciono telo učestvuje u kontroli faze proizvodnje proizvodjač će da postavi CE oznaku i broj notifikacionog tela koje je bilo uključeno u proceduru ocenjivanja usaglašenosti


*Kada proizvod nije obuhvaćen direktivama Novog pristupa

*Kada proizvod nije usaglašen sa odredbama primenljivih direktiva Novog pristupa

*Ukoliko nadležni organi države članice EU i EEA utvrde da se CE oznaka pogrešno postavljena (to jest pogrešna procedura ocenjivanja usaglašenosti, problemi sa označavanjem i.t.d.) proizvodjač ili njegov ovlašćeni zastupnik biće obavezno prekršajno kažnjeni pod uslovima nametnutim od strane države članice
 

Image description

Usaglašenost proizvoda sa direktivama Novog pristupa proveravaju:

 • Proizvođači (pre plasmana proizvoda na tržište),
 • Carinski službenici (pri ulasku proizvoda čije je poreklo van EU),
 • Tela za nadzor nad tržištem (posle plasmana proizvoda na tržištu EU),
 • Pravosuđe (pri pojavi incidenata).

Carinski službenici imaju pravo da zaustave plasman proizvoda iz trećih zemalja ako:

 1. Odredjene karakteristike proizvoda navode na ozbiljnu sumnju na postojanje trenutnog i ozbiljnog rizika po zdravlje i bezbednost. Ukoliko se ustanovi da je proizvod rizičan po zdravlje i bezbednost, carinski službenici markiraju prateća dokumenta sa ,,Opasan proizvod – nije dozvoljen plasman na tržište EEC, propis No. 339/93,,
 2. Proizvod ne prati odredjena dokumentacija ili nije označen u skladu sa primenljivim propisima o bezbednosnim proizvodima.

Nacionalni organi vlasti su odgovorni za ispravnu implementaciju mehanizma nadzora nad tržištem. Oni ne mogu da vrše inspekciju pre plasmana na tržište ili druge operacije za vreme faza dizajna i proizvodnje proizvoda. Ovo naravno ne znači da oni ne mogu da imaju pristup proizvodnom procesu. U slučajevima istrage, organi nadzora nad tržištem imaju pravo pristupa proizvodnji i skladištenju, dobijanje informacija, uzimanje uzoraka i njihovo slanje na ispitivanje. U slučajevima da postoji bilo kakva sumnja oni kontaktiraju i proizvođače i notifikovana tela.

Professional Advice.

Image description

For an improvement of your business we will engage the best Consultants who are  experienced and educated for the ISO Standards you want to implement..

Friendly Service.

Image description

We would like to help you how to prepare your ISO documents and your records as better as possible..

Help Implementation.

Image description

We are at your disposal during and after implementation and certification of ISO Standards. Plan - Do - Check - Act cycle is our moto..